July 2021

năng suất làm việc

Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết Về Năng Suất Làm Việc (Productivity)

Ai trong chúng ta cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Và tôi cũng vậy. Khi bắt đầu The Introvert Writer, tôi luôn cảm thấy có rất nhiều việc chờ đợi mình ở phía trước. Nhiều lúc tôi ao ước giá như mình có nhiều thời gian hơn. Nhưng khi ngồi lại với nhật ký …

Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết Về Năng Suất Làm Việc (Productivity) Read More »