October 2021

thói quen chủ chốt

Xây Dựng Thói Quen Chủ Chốt Thay Đổi Vận Mệnh Cuộc Đời

Tôi muốn tiết lộ một bí mật nho nhỏ giúp bạn tạo ra những thay đổi tích cực, có khả năng xoay chuyển vận mệnh cuộc đời. Bí mật này mang tên “thói quen chủ chốt”hay còn được gọi là keystone habits. Sau một thời gian đọc, tìm tòi, học hỏi từ nhiều nguồn khác …

Xây Dựng Thói Quen Chủ Chốt Thay Đổi Vận Mệnh Cuộc Đời Read More »