August 2022

wordpress vs wix

WordPress Vs Wix: Lựa Chọn Nào Cho Bạn?

Đầu năm nay mình có tham gia một buổi Learning Day miễn phí của A Freelance Doer với tư cách diễn giả. Chủ đề của ngày học miễn phí này là “Gỡ rối blog với WordPress và Wix”. Trong bài nói chuyện này, mình và hai bạn nữa có chia sẻ về vấn đề kỹ …

WordPress Vs Wix: Lựa Chọn Nào Cho Bạn? Read More »

công dân số

Trở Thành Công Dân Số Để Theo Kịp Thời Đại Số 

Chúng ta đang sống trong xã hội không ngừng chuyển động và liên tục thay đổi mỗi ngày bởi sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật.  Điều này không chỉ giới hạn việc bạn là công dân của quốc gia một nào đó, bạn còn là một công dân số hay công …

Trở Thành Công Dân Số Để Theo Kịp Thời Đại Số  Read More »