Bản quyền nội dung trên The Introvert Writer

Nếu muốn sử dụng nội dung trên The Introvert Writer, kết nối với mình hoặc tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé!

Bản quyền nội dung trên The Introvert Writer như thế nào?

Toàn bộ nội dung được đăng website đều thuộc bản quyền của của The Introvert Writer (TIW) (ngoại trừ những trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc những bài viết đã được tác giả ghi rõ nguồn).

Nếu như bạn muốn sử dụng những nội dung của TIW vui lòng để lại comment phía cuối mỗi bài viết hoặc gửi email tới contact@theintrovertwriter.com. TIW khuyến khích các bạn sử dụng nút share trên websites/fanpage của TIW, hoặc copy đường dẫn đến bài viết để thể hiện sự tôn trọng với tác phẩm của tác giả. Mọi hình thức đăng lại quá 25% toàn bộ nội dung bài viết hoặc trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên tác giả, blog, link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ khi được sự đồng ý từ TIW.

Những bài viết trên The Introvert Writer đều thể hiện quan điểm của người viết.

Scroll to Top