Lập Kế Hoạch Một Ngày Thế Nào Để Làm Chủ Công Việc Và Cuộc Sống

Tôi là một người thích lên kế hoạch. Trước đây, tôi hay mua rất nhiều cuốn sổ dễ thương và ghi chép chằng chịt mọi dự định của cuộc sống. Kế hoạch thì liên tục được tạo ra mà kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Tôi không khỏi nghi ngờ về tính hiệu quả … Continue reading Lập Kế Hoạch Một Ngày Thế Nào Để Làm Chủ Công Việc Và Cuộc Sống