NEWSLETTERS

2 minutes read
life of your dream

“Life of Your Dreams” – A Newsletter on Substack

Một bản tin được gửi đi từ Substack mỗi thứ sáu cách tuần, chia sẻ bài viết, kinh nghiệm, hướng dẫn thực tế về tư duy, kỹ năng, kiến thức giúp bạn định hướng và thực hành trên hành trình chinh phục những ước mơ của bản thân.

Bản tin mới sẽ được tự động gửi đến hộp thư của bạn. Nếu không nhận được bản tin, hãy kiểm tra thư mục “Spam” và đánh dấu “Not Spam” để thư có thể được hiển thị trong tab chính của hòm thư. Nếu không, bạn hãy kiểm tra trong thư mục Promotion nữa nhé!

Đăng ký nhận bản tin hoàn toàn miễn phí.

tuesday brief

Tuesday Brief Newsletter

Sống trong một thế giới thừa mứa thông tin, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn khi lựa chọn thông tin đáng tin cậy để sử dụng trong học tập và công việc. The Introvert Writer sẽ giúp bạn một tay bằng cách tổng hợp, tóm tắt thông tin, công cụ hữu ích trong bản tin Tuesday Brief. Bản tin được gửi đi mỗi thứ ba hàng tuần, giúp bạn phát triển bản thân, sự nghiệp và cuộc sống.

Đăng ký để The Introvert Writer “đọc tin thay bạn”.