Self Awareness

“Know yourself is the beginning of all wisdom” – Aristotle

Hiểu về bản thân mở khóa sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người bạn.

thấu cảm

Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ: Lòng Trắc Ẩn Và Thấu Cảm Là Liều Thuốc Quan Trọng Trong Hành Trình Chữa Lành

Khi nghe tựa đề cuốn sách mới của chú Đặng Hoàng Giang, tôi đã không chần chừ đặt ngay cho mình một cuốn. Vì trước đó, tôi đã cực kỳ ấn tượng với những “Thiện, Ác, Smartphone”, “Bức xúc không …

Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ: Lòng Trắc Ẩn Và Thấu Cảm Là Liều Thuốc Quan Trọng Trong Hành Trình Chữa Lành Đọc tiếp »

Scroll to Top