Self-Development

Như cô Phi Vân đã nói, mục tiêu cuối cùng đều quay về phát triển con người. Học cách phát triển bản thân bằng cách xây dựng thói quen có ích, đặt mục tiêu hiệu quả, lên kế hoạch tổ chức cuộc sống, tuân thủ kỷ luật bản thân,….sẽ giúp bạn hoàn thiện một cách toàn diện và sống đời mơ ước.

Scroll to Top